دانشگاه خوارزمی

 

اطلاعیه کلاس آموزشی اتوماسیون چارگون ویژه اعضای محترم هیأت علمی

 

  • شنبه مورخ 97/2/8 ساعت 10 الی 12 سالن الغدیر (پردیس کرج)
  • یکشنبه مورخ 97/2/9 ساعت 10 الی 12 سالن ابوریحان (تهران)